آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 344
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 214
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 178

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 90
تعداد مقالات 816
تعداد مشاهده مقاله 74290
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66256
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6 روز
درصد پذیرش 18 %