آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 279
تعداد پذیرش 47
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 180
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 150

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 89
تعداد مقالات 800
تعداد مشاهده مقاله 46036
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53772
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 17 %