آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 329
تعداد پذیرش 50
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 184

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 88
تعداد مقالات 792
تعداد مشاهده مقاله 25813
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41305
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 189 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 15 %