آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 234
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 193

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 92
تعداد مقالات 824
تعداد مشاهده مقاله 86997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73113
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 11 روز
درصد پذیرش 19 %