آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 406
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 213

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 94
تعداد مقالات 841
تعداد مشاهده مقاله 116601
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 94576
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10 روز
درصد پذیرش 21 %