فصلنامه مطالعات ملی به‌منظور تولید دانش تخصصی دربارة "هویت و همبستگی ملی" و همچنین در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت ایرانی_اسلامی، از پاییز 1378 انتشار خود را اغازو در تاریخ 1384/12/23 طی نامه ای به شماره 7133/3 موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی ازکمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

همچنین طی نامه های شماره 22017/11/3/89 تاریخ 1389/7/6 و شماره 208119/18/3/91 تاریخ 30/10/1391 ؛ درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید شده است.

لازم به ذکر است که در سال 1390 نیز طی نامه شماره 90/3/11/3064 درجه علمی _ پژوهشی جهت انتشار ویژه نامه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دریافت شده است.

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

  • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
  • این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
ارزیابی دیدگاه ازلی‌گرایان در مسأله‌ی «هویت قومی»، در بستر عقل و وحی
1. ارزیابی دیدگاه ازلی‌گرایان در مسأله‌ی «هویت قومی»، در بستر عقل و وحی

محمد مصطفائی

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 3-24

چکیده
  یکی از نظریات‌ رایج، در میان اندیشمندان حوزه‌ی جامعه‌شناسی و علوم سیاسی در خصوص هویت قومی و ملی، نظریه ازلی‌گرایان است. در مقابل این نظریه، آرای مخالفی وجود دارد که به‌منظور دست‌یابی به بینشی صحیح ...  بیشتر
چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز
2. چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز

مجتبی عمرانی پور

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 25-45

چکیده
  یکی از صحنه‌های تاریک تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار، شکست از روس‌ها و تن‌دادن به دو عهدنامه‌ی ننگین گلستان و ترکمانچای است که در پی آن بخش‌های گسترده‌ای از خاک ایران‌زمین جدا شد و به مالکیت روس‌ها ...  بیشتر
تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه
3. تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه

بهزاد عطارزاده

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 47-68

چکیده
  هویت ملی آگاهی جمعی و تاریخی یک اجتماع از خود به‌مثابه یک موجودیت فرهنگی ـ سیاسی است که این آگاهی شامل تصورات جمعی از جایگاه خود در جهان، نسبت خویش با دیگران، سرزمین مشترک، فرهنگ ملی، نظام نمادها و آیین‌های ...  بیشتر
نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل
4. نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل

سعید فرامرزیانی؛ علی جعفری

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 69-88

چکیده
  در ‌عصر ‌حاضر ‌با ‌ورود ‌چشمگیر جوانان ‌به ‌فضای‌ مجازی و ‌شبکه‌های‌ اجتماعی، ‌این شبکه‌ها‌ تأثیرات ‌فراوانی ‌بر‌ ‌آنها ‌گذاشته‌اند.‌ یکی از جنبه‌های مهمی که از شبکه‌های‌ اجتماعی‌ مجازی ...  بیشتر
رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری
5. رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری

رحمان غفاری؛ محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ علی سواسری

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 89-107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولیدملی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است. لذا در گام اول با بررسی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه‌ی گذشته و به‌کارگیری روش داده بنیان ...  بیشتر
طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران
6. طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران

معصومه محمدرحیمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 109-134

چکیده
  همگرایی ملی یکی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی و اجتماعی و یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی در همه‌ی نظام‌های سیاسی است که نقش اساسی در ثبات حاکمیت و هم‌چنین توسعه و پیشرفت ملت‌ها ...  بیشتر
فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی
7. فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی

محسن نیازی؛ سیده صباح متولیان؛ هادی رازقی مله؛ علی فرهادیان؛ نیره جاویدانی

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 135-156

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات، با موضوع سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی، اهمیت بررسی فراتحلیل تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته را بیش‌ازپیش آشکار نموده است و ضرورت استفاده از روش ...  بیشتر
مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی
8. مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی

محمد آمره

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، صفحه 157-174

چکیده
  هویت مهم‌ترین عامل شناسایی است. به‌ نوعی که هر فرد یا جامعه برای شناساندن خود به دیگران، از عوامل اکتسابی و انتسابی استفاده می‌کند. مسائل فراوانی هویت فردی و ملی را به چالش می‌کشند و تأثیرات زیادی بر ...  بیشتر
تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه
1. تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه

بهزاد عطارزاده

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، ، صفحه 47-68

چکیده
  هویت ملی آگاهی جمعی و تاریخی یک اجتماع از خود به‌مثابه یک موجودیت فرهنگی ـ سیاسی است که این آگاهی شامل تصورات جمعی از جایگاه خود در جهان، نسبت خویش با دیگران، سرزمین مشترک، فرهنگ ملی، نظام نمادها و آیین‌های ...  بیشتر
تحلیل اسطوره‌شناختی مجموعه شعر هزاره دومِ آهوی کوهی شفیعی کدکنی؛ با اشاراتی به درک مسأله هویت
2. تحلیل اسطوره‌شناختی مجموعه شعر هزاره دومِ آهوی کوهی شفیعی کدکنی؛ با اشاراتی به درک مسأله هویت

اسماعیل گلرخ ماسوله؛ محمد شفیع صفاری

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 83-108

چکیده
  در این مقاله مجموعه شعر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی، اثر شفیعی کدکنی، با رویکرد اسطوره‌شناختی تحلیل و بررسی می‌شود. مسأله این است که عناصر و پدیدارهای اسطوره‌ای می‌توانند کارکردهای مختلفی در شعر داشته ...  بیشتر
توده‌های بدخیم بر پیکره‌ی زبانِ پارسی: فرسایشِ هستی و کیستیِ ایرانی
3. توده‌های بدخیم بر پیکره‌ی زبانِ پارسی: فرسایشِ هستی و کیستیِ ایرانی

علی کریمی؛ رضا گرشاسبی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 3-26

چکیده
  زبانِ پارسی شناسه‌ی فرهنگیِ ایرانیان است. این شناسه، در گذر زمان، با پدیدارهای دگرگون‌ساز روبه‌رو بوده است. هدفِ این نوشتار شناختنِ برخی پدیده‌های زبانی است که هم‌اینک، در هستیِ زبانِ پارسی پدیدار ...  بیشتر
تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی
4. تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی

عباسعلی رهبر؛ محمدباقر خرمشاد؛ علی آدمی؛ علی والی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 47-65

چکیده
  نسل‌های مختلف یک جامعه، از سرمایه‌های بنیادی آن محسوب می‌شوند که حافظ و ناقل ارزش‌ها و انگاره‌های نسل‌های پیشین خود هستند؛ ارزش‌ها و انگاره‌هایی که در برخی موارد، هویت جمعی و زیست مشترک یک ملت را ...  بیشتر
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی
5. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی

علیرضا پورشکری؛ فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصراصفهانی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 27-46

چکیده
  یکی از کارکردهای مهم نهاد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف کلی آن، توجه، حفظ و انتقال میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی به وسیله‌ی ...  بیشتر