ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1. ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

سید محمد لطیف جباری فر؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 3-20

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی انجام شد. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه‌ی آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بودند. براساس بررسی متون و ادبیات ...  بیشتر
تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول
2. تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول

فاطمه جعفری کمانگر؛ محمد رضایی

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 21-41

چکیده
  برجسته کردن بسیاری از ارزش‌های انسانی نظیر مقاومت، ایثار، صلح، آزادی، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و... در سایه ادبیات پایداری امکان‌پذیر است و کتب درسی مهم‌ترین رسانه‌ای است که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی ...  بیشتر
استراتژی‌های تعامل با اهل‌سنت از منظر مقام معظم رهبری
3. استراتژی‌های تعامل با اهل‌سنت از منظر مقام معظم رهبری

حسین نادری؛ عباسعلی رهبر

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 43-66

چکیده
  اهل‌سنت در جمهوری اسلامی یکی از گروه‌های فرهنگی فعال در عرصه‌ی اجتماع هستند. گروه‌های فرهنگی ظرفیت‌های متعددی دارند که درصورت تعامل مناسب با آن‌‌ها می‌‌توان از آن ظرفیت‌‌ها استفاده کرد و درصورتی‌که ...  بیشتر
تأثیر غرور ملی بر سازگاری اجتماعی با میانجی‌‌‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه مازندران)
4. تأثیر غرور ملی بر سازگاری اجتماعی با میانجی‌‌‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه مازندران)

مهدی اکبری

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 67-89

چکیده
  این مقاله درصدد است تأثیر غرور ملی را بر سازگاری اجتماعی با میانجی‌‌‌گری راهبرد تنظیم شناختی هیجان بررسی کند. طبق مدل، پنج فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر جزء مطالعات همبستگی بوده است. 263 نفر از دانشجویان ...  بیشتر
بررسی هویت ملی و مدرن دانش‌آموزان شهر سراوان
5. بررسی هویت ملی و مدرن دانش‌آموزان شهر سراوان

اسماء پرکی؛ ناصر ناستی زایی

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 91-107

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی هویت ملی و مدرن دانش‌آموزان بلوچ شهر سراوان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی‌ـ‌پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان بلوچ پایه سوم متوسطه دوم شهر سراوان (استان سیستان‌وبلوچستان) ...  بیشتر
تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز
6. تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز

مژگان نرج آبادی فام؛ اسلام کرمی؛ محمد منان رئیسی؛ علی جوان فروزنده

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 109-130

چکیده
  معنا از مهم‌‌ترین ابعاد هویتی شهر بوده و خلأ معنا و یا عدم تطابق آن با هویت اسلامی از دغدغه‌‌های اصلی شهرهای امروزی است. سیمای شهر با نشانه‌‌های خود ارزش‌های موردتوجه جامعه را به مخاطبان ارائه می‌‌دهد. ...  بیشتر
برساختن هویت ملی در بلژیک؛ سیاست آموزشی در مدارس دوره ابتدایی‌
7. برساختن هویت ملی در بلژیک؛ سیاست آموزشی در مدارس دوره ابتدایی‌

مائده کریمی؛ حبیب اله فاضلی

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 131-158

چکیده
  هویت ملی یکی از ارکان مهم حفظ وحدت و یکپارچگی درون ملت‌هاست که دولت‌ها برای حفظ موجودیت و یکپارچگی کشور موظف‌اند مؤلفه‌های سازنده هویت ملی را در مردم تقویت و بازتولید کنند. یکی از راه‌های آموزش هویت ...  بیشتر
واکاوی تأثیر عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌‌ای (موردمطالعه: فناوری واقعیت افزوده)
8. واکاوی تأثیر عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌‌ای (موردمطالعه: فناوری واقعیت افزوده)

مصطفی بابایی سارویی؛ ابوالفضل دانایی؛ سیدمحمد زرگر

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1400، صفحه 159-181

چکیده
  موضوع پذیرش فناوری توسط اندیشمندان مختلفی موردبررسی قرارگرفته است. در سال‌های متمادی مدل‌های متفاوتی برای پذیرش فناوری ارائه‌شده است؛ اما هیچ‌کدام از این مدل‌ها به‌صورت تخصصی موضوع پذیرش فناوری‌‌‌های ...  بیشتر