برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حمید هوشنگی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 3-24

چکیده
  هویت یک مسأله پیچیده و چند لایه است به‌ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بعد زبانی به‌عنوان بخش مهمی از هویت ایرانیان است که ...  بیشتر
تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
2. تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

احمد کاظمی؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 25-46

چکیده
  اقلیت ازجمله واژه‌های حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف‌نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین‌المللی، با کاربست ...  بیشتر
تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان
3. تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان

بهاره سازمند؛ میثم موسوی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 47-66

چکیده
  هدف کلی از این مقاله تحلیل محتوای مقایسه‌ای کتاب‌های درسی ادبیات فارسی دوره ابتدایی کشور ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی کشور افغانستان برای تعیین جایگاه مؤلفه‌های هویت ملی در محتوای این کتاب‌ها ...  بیشتر
مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم
4. مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم

سیروس محمودی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 67-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم درخصوص توجه به مؤلفه‌های مفهومی ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه‌ی پژوهشی شامل تمام کتاب‌های درسی ...  بیشتر
نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها
5. نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها

حبیب اله فاضلی؛ میلاد یزدان پناه

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 85-100

چکیده
  موضوع مقاله پیش‌رو پرداختن به نظام اعتقادی و آیینی در میان قشقایی‌ها با تأکید بر عنصر «اجاق و آتش» است. بررسی نظام اعتقادی و آیینی در میان ایلات ایرانی، به‌ویژه اجتماعات ایلی ـ قبیله‌ای متناسب ...  بیشتر
بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران
6. بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران

منصور صالحی؛ بهرام نوازنی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 101-118

چکیده
  جمهوری آذربایجان، به دلیل داشتن پیوندهای تاریخی با سرزمین ایران و نیز قرار گرفتن در موقعیت مکانی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و سوق‌الجشی است که بر نقش منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران اثر می‏گذارد، از دریچه‌ی ...  بیشتر
اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)
7. اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 119-136

چکیده
  اقوام در ایران چه قبل از تشکیل دولت ملی و چه بعد از آن همواره مورد توجه روشنفکران و نخبگان و نظام‌های سیاسی حاکم بوده‌اند. اقوام تا پیش از تثبیت دولت ملی در ایران بیشتر از سوی روشنفکران و عمدتاً در جهت ...  بیشتر
آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه)
8. آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه)

محمدرضا تاجی اشکفتکی؛ ساسان ودیعه؛ رضا صفری شالی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، صفحه 137-154

چکیده
  نوشتار حاضر با هدف مطالعه‌ی جامعه‌شناختی جریان‌های فرهنگی نوپدید و به‌منظور پاسخگویی به این سؤال انجام گرفته است که آموزه‌های عرفان حلقه، در کل دارای چه ماهیت و کارکردهایی بوده و به ‌تبع آن، چه آسیب‌های ...  بیشتر