تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی
1. تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  پس از ورود اسلام به ایران و مشخصاً با رسمیت یافتن مذهب تشیع، این مذهب به رکنی رکین از ملیت ایرانیان بدل شده و تا امروز بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی را تحت نفوذ خود دارد. با این همه، پژوهشگرانی که در باب ...  بیشتر
دولت صفوی و هویت ایرانی
2. دولت صفوی و هویت ایرانی

محمدرضا حافظ نیا؛ علی ولی قلی زاده

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1386، ، صفحه 3-28

چکیده
  دولت یکپارچة ایران، که به دست صفویه تأسیس یافت، وجود خود را مدیون جماعتی از مردان است که بر اساس عقاید و افکار مذهبی شکل گرفته بود. در واقع، شیوخ صفوی در طول سال‌های متمادی، برای خود مریدانی فراهم کرده ...  بیشتر