نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها
1. نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها

حبیب اله فاضلی؛ میلاد یزدان پناه

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 85-100

چکیده
  موضوع مقاله پیش‌رو پرداختن به نظام اعتقادی و آیینی در میان قشقایی‌ها با تأکید بر عنصر «اجاق و آتش» است. بررسی نظام اعتقادی و آیینی در میان ایلات ایرانی، به‌ویژه اجتماعات ایلی ـ قبیله‌ای متناسب ...  بیشتر
مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز
2. مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز

شعله بحرانی؛ مریم سروش؛ مریم حسینی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1390، ، صفحه 103-120

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعة رابطة میان میزان استفاده از انواع رسانه‌ها (رسانه‌های جمعی و فناوری‌های جدید ارتباطی) با هویت و سبک ‌زندگی دختران و پسران جوان است. این پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام ...  بیشتر