تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار
1. تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار

حسن کاظمی‌نیا؛ طهمورث شیری؛ رضا صفری شالی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 151-176

چکیده
  استان ایلام دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با عراق است. مرزی بودن استان و سکونت اقوام درآن به سبب وجه اشتراکِ بارز شیعی بودنِ مردمان آن موجب شده است مردم ساکن در آن در مقاطع گوناگون از جمله دفاع مقدس نقشی بی‌بدیل ...  بیشتر
ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)
2. ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)

مهدی بیگدلو؛ عبدالرضا باقری

دوره 14، شماره 54 ، تابستان 1392، ، صفحه 121-144

چکیده
  یکی از دغدغه‌های بیشترِ دولتمردان در کنار استفاده از فضای جهانی‌شدن، تقویت احساس همبستگی ملی برای غلبه بر موانع با کمترین هزینه است که این همبستگی در کشورهای مختلف به‌واسطة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ...  بیشتر
نقش دانشگاه در همبستگی ملی از منظر امام خمینی(ره)
3. نقش دانشگاه در همبستگی ملی از منظر امام خمینی(ره)

علیرضا خسروی

دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1) ، زمستان 1390، ، صفحه 53-76

چکیده
  وحدت و همبستگی ملی از مفاهیم و دال‏های مرکزی گفتمان امام خمینی(ره) است که با رویکردی راهبردی و معقول مورد تأکید همیشگی ایشان بود. امام خمینی(ره)، از میان نهادها، گروه‏ها و مراکز مؤثر بر وحدت و همبستگی، ...  بیشتر
تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان
4. تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان

محسن نیازی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1390، ، صفحه 31-50

چکیده
  در این مقاله، رابطة بین سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان را مطالعه می‌کند. امروزه تحصیلات به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در ایجاد اندیشة ترقی و توسعة اجتماعی و عامل مؤثری در ارتقاء ...  بیشتر