تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی
1. تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  پس از ورود اسلام به ایران و مشخصاً با رسمیت یافتن مذهب تشیع، این مذهب به رکنی رکین از ملیت ایرانیان بدل شده و تا امروز بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی را تحت نفوذ خود دارد. با این همه، پژوهشگرانی که در باب ...  بیشتر
بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران
2. بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران

سعیده مؤیدفر؛ عباس شاهوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  با توجه به دغدغه‌های موجود در خصوص تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در جامعه ایران و پیامدهای ناشی از آن، این پژوهش به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت ملی و دینی در میان جامعه زرتشتیان پرداخته است. هویت دینی ...  بیشتر
تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی
3. تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 3-28

چکیده
  پژوهشگرانی که درباره ملیت ایرانی ایراد سخن نموده‌اند درخصوص جایگاه تشیع در سازه ایرانی اختلافات درخور تأملی دارند. برای بررسی این اختلافات و کشف نزدیک‌ترین ایده به وضعیت هویتی امروز ایرانیان، در این ...  بیشتر
بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران
4. بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران

سعیده مؤیدفر؛ عباس شاهوران

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 91-110

چکیده
  با توجه به دغدغه‌های موجود درخصوص تنوع فرهنگی و مذهبی در جامعه‌ی ایران و پیامدهای ناشی از آن، این پژوهش به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت ملی و دینی در میان جامعه‌ی زرتشتیان پرداخته است. هویتدینییکیازمهم‌ترینابعادهویت ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها
5. بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها

علی پرنوره؛ حمید هوشنگی

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1398، ، صفحه 17-32

چکیده
  بعد دینی هویت ملی از عوامل مبنایی مؤثر در ثبات نظام‌های سیاسی و اجتماعی است، بنابراین یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی احصاء و تقویت و بازتولید شاخص‌های این مقوله است. این مقاله می‌کوشد ...  بیشتر
هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج)
6. هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

رضا التیامی نیا؛ بهنام رشیدی زاده

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1398، ، صفحه 75-92

چکیده
  هویت ملی و مذهبی شکلی از آگاهی به خود، ارزش‌ها و باورها، جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده را القا می‌کند و در پاسخ به این‌که من یا ما چه کسی هستیم و چه کسی می‌خواهیم باشیم مطرح می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای ...  بیشتر
تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی
7. تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی

سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ لیلا حشمتی فر

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1397، ، صفحه 83-96

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پیام‌های آسمانی دوره‌ی اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم و نهم) است. استفاده ...  بیشتر
بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان
8. بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان

علیرضا ازغندی؛ غلامرضا محمدی مهر

دوره 17، شماره 65 ، بهار 1395، ، صفحه 39-52

چکیده
  در این مقاله، مؤلفه‌های هویت ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 94- 1393 بررسی شده‌اند. هدف شناسایی میزان پرداختن به هویت‌ ملی، دینی (اسلامی)، مذهبی (شیعی) و محلی در این کتاب‌ها بوده است. ...  بیشتر
بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
9. بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ رضا محموداوغلی؛ حوا ابراهیمی پور

دوره 17، شماره 65 ، بهار 1395، ، صفحه 107-132

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطة مصرف اینترنت و هویت دینی انجام شده است. اینترنت یک رسانة چند بعدیِ فضای فرهنگی و اجتماعی است که کاربران را در موقعیت‌های متنوعِ نقش‌ها و سبک‌های زندگی قرار می‌دهد. اینترنت ...  بیشتر
تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز
10. تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز

صمد عدلی پور؛ لیلی بنیاد؛ نیما بردیافر

دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1394، ، صفحه 93-114

چکیده
  امروزه مسأله هویت فرهنگی به مسأله‌ای جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. هویت فرهنگی تنها یکی از هویت‌های جمعی چندگانه انسان است که با سایر هویت‌های او نقش مهمی در تعریف و بازتعرف ...  بیشتر
فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در حوزه هویت دینی
11. فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در حوزه هویت دینی

احمد نادری؛ محمدجواد چیت ساز؛ ابراهیم شیرعلی

دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1394، ، صفحه 27-44

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات در حوزه هویت دینی، ضرروت مروری نظام‌مند بر تحقیقات علمی انجام شده را بیش از پیش آشکار می‌کند. ارزیابی روش‌شناسی و یافته‌های این تحقیقات و نیز نحوه سنجش هویت دینی در آنها، ...  بیشتر
بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان
12. بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان

ابراهیم حاجیانی؛ حمیدرضا محمدزاده

دوره 16، شماره 61 ، بهار 1394، ، صفحه 67-84

چکیده
  در این مقاله تأثیر استفاده از اینترنت بر هویت ملی کاربران بررسی شده است. پرسش اصلی این است که آیا بین هر یک از ابعاد استفاده از اینترنت با هویت ملی کاربران رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. پرسش‌های فرعی ...  بیشتر
الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز
13. الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز

مریم سروش

دوره 15، شماره 59 ، پاییز 1393، ، صفحه 151-177

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی الگوهای فراغتی جوانان و رابطه آن با هویت‌ها و سبک تربیتی خانواده است. چارچوب نظری ترکیبی از نظریه بوردیو و گیدنز انتخاب شد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر
فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381))
14. فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381))

مهدی ابراهیمی؛ سیدمحمدغفار نیکنام راد

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1393، ، صفحه 149-177

چکیده
  این مقاله، فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ هویت در ایران در یک دهۀ گذشته است. پرسش اصلی مقاله این است که هویت‌پژوهی در ایران، ناظر به چه مسائلی است؟ بدین ترتیب، هدف اصلی از انجام این فراتحلیل، بررسی پیشینۀ ...  بیشتر
تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان
15. تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان

سعید زاویه؛ سیده مهدیه عزیزی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1392، ، صفحه 121-140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویتی (ملی و دینی) در کتاب‌های درسی اول و دوم ابتدایی سال تحصیلی90-89 انجام گرفته است. در این پژوهش کتاب‌های دو مقطع اول و دوم که در مجموع بالغ بر 875 صفحة تصویری ...  بیشتر
اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
16. اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ مهرداد کاظمیان

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، زمستان 1391، ، صفحه 119-144

چکیده
  هویت دینی در زندگی فردی و اجتماعی انسان نقش مهمی دارد و در عصر کنونی، به دلایلی چون گسترش ارتباطات جهانی به‌ویژه از طریق اینترنت، مخاطراتی آن را تهدید می‌کند؛ به همین دلیل، به یکی از موضوعات پژوهش جامعه‌شناختی ...  بیشتر
بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)
17. بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)

ابراهیم پاشا؛ محمدهادی فلاح زاده

دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1391، ، صفحه 131-156

چکیده
  مسئله هویت دینی و ملی جوانان، با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آینده کشور، اهمیتی دو چندان دارد. از طرف دیگر پذیرش هویت ملی و دینی از سوی جوانان در گرو الگوگیری مؤثر آنان و هم‌چنین وجود الگوهای اثربخش ...  بیشتر
کتاب‌های درسی و هویت ملی (فراتحلیل مطالعه‌های انجام شده دربارة کتاب‌های درسی)
18. کتاب‌های درسی و هویت ملی (فراتحلیل مطالعه‌های انجام شده دربارة کتاب‌های درسی)

فروزنده جعفرزاده پور

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1389، ، صفحه 31-54

چکیده
  برای ایجاد و تقویت ملی در نسل آیندة یک کشور، نهاد آموزش و پرورش، ابزارهای سه‌گانة فضای آموزشی، معلم و کتاب‌های درسی را دراختیار دارد. از آنجا که کتاب‌های درسی به‌صورت متمرکز تدوین شده و به طور یکسان ...  بیشتر
هویت قبیله‌ای به مثابة واقعیت در نهج‌البلاغه
19. هویت قبیله‌ای به مثابة واقعیت در نهج‌البلاغه

ابراهیم برزگر

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1388، ، صفحه 133-157

چکیده
  هویت در منابع و متون اسلامی از جمله نهج‌البلاغه، موضوعی وسیع و عمیق است. در این کتاب ارزشمند، به هویت قبیله‌ای به‌عنوان واقعیت و «سیاست آن‌گونه که هست»، در ابعاد گوناگونی توجه شده است. هویت و ملاحظات ...  بیشتر
هویت ایرانی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی
20. هویت ایرانی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی

حسن ذوالفقاری

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1386، ، صفحه 27-52

چکیده
  ضرب­المثل­ها، زیرمجموعه­ فرهنگ مردم وفرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم هویت‌ساز است. ضرب­المثل­ها به دلیل اهمیتی که در فرهنگ­سازی و انعکاس فرهنگ مردم و هویت فردی و اجتماعی آنان دارند، مقوله­ای ...  بیشتر