نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
1. نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران ساسانی و صفوی
2. احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران ساسانی و صفوی

حسین سیف الدینی

دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1394، ، صفحه 3-26

چکیده
  هویت ملی پدید‌ه‌ای مدرن است که در بطن مدرنیته و الزامات جهان جدید پدید آمد. کشورهای تازه تأسیس جهت تداوم بقاء و مشروعیت خود نیاز به تکیه دادن بر پاره‌ای از سنت‌ها و میراث گذشتگان داشتند؛ اما در برخی ...  بیشتر
روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی
3. روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی

احمد افضلی نژاد

دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1391، ، صفحه 31-54

چکیده
  شکل‌گیری مفهوم ایران در دورة باستان محصول تاریخ و تحولات پر فراز و نشیبی است که بخش اعظم آن مربوط به عصر اساطیری و حماسی بوده و از طریق انتقال شفاهی خاطره‌های مشترک و یادمان‌های حماسی به دوران تاریخی، ...  بیشتر
بازتاب هنر، سیاست و مذهب ایرانی در نقوش برجستة صخره‌ای دوران اشکانی و ساسانی
4. بازتاب هنر، سیاست و مذهب ایرانی در نقوش برجستة صخره‌ای دوران اشکانی و ساسانی

عباس رضایی نیا

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1387، ، صفحه 21-44

چکیده
  ایجاد نقش‌برجسته‌های صخره‌ای یکی از سنت‌های خاور نزدیک باستان است که حاکمان وقت برای جاودان ساختن خواست‌ها و اندیشه‌های خود از آن بهره برده‌اند. این یادمان‌های ارزندة تاریخی نه فقط اطلاعات گرانبها ...  بیشتر
فرهنگ و هویت ایرانیان کُرد
5. فرهنگ و هویت ایرانیان کُرد

مهناز ظهیری نژاد

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1379، ، صفحه 257-284

چکیده
  کُردها از اقوام بزرگی هستند که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های استعماری به مرور زمان در میان پنج کشور ایران، عراق، ترکیه، سوریه و ارمنستان در منطقه خاورمیانه پراکنده شده‌اند. در این میان کُردهای ایران با دارا ...  بیشتر