اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)
1. اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره)

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 119-136

چکیده
  اقوام در ایران چه قبل از تشکیل دولت ملی و چه بعد از آن همواره مورد توجه روشنفکران و نخبگان و نظام‌های سیاسی حاکم بوده‌اند. اقوام تا پیش از تثبیت دولت ملی در ایران بیشتر از سوی روشنفکران و عمدتاً در جهت ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران
2. تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران

محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده

دوره 18، شماره 72 ، زمستان 1396، ، صفحه 119-136

چکیده
  در عصر جهانی‌شدن؛ عرصه‌ی سیاست و امنیت ملی از جهات مختلف بسیار تأثیرگذار است. رویکردهای پوزیتیویستی و پست‌مدرن هر کدام روایت‌های خاص خود را از سرزمین و مشروعیت نظام سیاسی ارائه می‌دهند، و در این راستا ...  بیشتر