تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت های متمرکز: مطالعه موردی جمهوری ترکیه
1. تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت های متمرکز: مطالعه موردی جمهوری ترکیه

حسین سیف الدینی؛ ابراهیم رومینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  سازماندهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پیدایش دولت مدرن و اقتضائات اداری،دیوانی و سیاسی دولت مدرن سطوح مختلف مدیریت های محلی در عصر سنتی را دگرگون کرد و حکومت ها ناچار از سازماندهی ...  بیشتر
درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستیِ طرح «مسأله ملی» در ایران 1300-1358
2. درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستیِ طرح «مسأله ملی» در ایران 1300-1358

حسین سیف الدینی

دوره 19، شماره 73 ، بهار 1397، ، صفحه 35-56

چکیده
  قومیت‌گرایی از پدیده‌های سیاسی عصر جدید است که پس از فروپاشی شوروی و روند شتاب‌زده‌ی جهانی‌شدن و ظهور گفتارهای پست‌مدرن، ابعاد وسیعی یافته است. قومیت‌گرایی در گذشته به‌صورت یک گفتمان حاشیه‌ای، ...  بیشتر
بازتاب ایده ایرانشهری در تاریخ‌نگاری و دولت‌داری عصر نادرشاه افشار
3. بازتاب ایده ایرانشهری در تاریخ‌نگاری و دولت‌داری عصر نادرشاه افشار

حسین سیف الدینی

دوره 18، شماره 69 ، بهار 1396، ، صفحه 3-22

چکیده
  مهم‌ترین ویژگی و وجه ممیزه تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، استمرار تاریخی آن در ادوار مختلف است. تمدن‌های باستانی مختلفی از آغاز تاریخ تا به امروز وجود داشته‌اند؛ اما کم‌تر تمدنی را می‌توان سراغ داشت که ...  بیشتر
احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران ساسانی و صفوی
4. احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران ساسانی و صفوی

حسین سیف الدینی

دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1394، ، صفحه 3-26

چکیده
  هویت ملی پدید‌ه‌ای مدرن است که در بطن مدرنیته و الزامات جهان جدید پدید آمد. کشورهای تازه تأسیس جهت تداوم بقاء و مشروعیت خود نیاز به تکیه دادن بر پاره‌ای از سنت‌ها و میراث گذشتگان داشتند؛ اما در برخی ...  بیشتر