بازخوانی مؤلفه‌های هویتی ایران (در تطبیق با عصر صفوی و جمهوری اسلامی)
بازخوانی مؤلفه‌های هویتی ایران (در تطبیق با عصر صفوی و جمهوری اسلامی)

محمد جلیلی؛ ناصر جمال زاده

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 7-30

چکیده
  در دوران استعمار فرا نو با جهانی‌سازی مفاهیم فرهنگی، کنترل افکار عمومی ملت‌ها با ایجاد برساخت‌های هویتی و مخدوش سازی مزیت‌های نسبی آن‌ها صورت می‌گیرد؛ چراکه تضعیف قدرت تمدنی رقیبان را از طریق تغییر ...  بیشتر
بررسی علل آسیب پذیری نظام آموزشی در پرورش هویت دینی دانش آموزان
بررسی علل آسیب پذیری نظام آموزشی در پرورش هویت دینی دانش آموزان

معصومه صمدی

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 33-54

چکیده
  پرورش هویت دینی از اولویت های نظام های آموزشی به ویژه آموزش و پرورش است که همواره با آسیب هایی مواجه است. از این روست که هدف این پژوهش بررسی علل آسیب پذیری نظام آموزشی در پرورش هویت دینی دانش آموزان است. ...  بیشتر
جایگاه هویت ملی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد مطالعاتی مصوبات 1390 تا 1400)
جایگاه هویت ملی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد مطالعاتی مصوبات 1390 تا 1400)

حمید هوشنگی؛ رضا سلیمی زاده

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 57-80

چکیده
  شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران متأثر از این شوراست. هویت ملی نیز به‌عنوان یک مقوله ...  بیشتر
مناسبات اقوام در ایران در اندیشه آیت‌‌‌‌الله خامنه‌‌‌‌ای
مناسبات اقوام در ایران در اندیشه آیت‌‌‌‌الله خامنه‌‌‌‌ای

مهدی مولایی آرانی

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 83-102

چکیده
  یکی از مسائل اصلی در جوامع معاصر، نحوه‌ی همزیستی و مناسبات گروه‌‌‌‌ها و اقوام مختلف در کنار یکدیگر است. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران که گروه‌‌‌‌ها و اقوام مختلفی در سالیان و قرون متمادی در آن ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل)
بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل)

غلامعلی فرج زاده؛ علی جعفری؛ اصحاب حبیب زاده؛ محمد سلطانی فر

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 105-124

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه‌ نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی بود. روش تحقیق ازنظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت جمعی جوانان شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان
بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت جمعی جوانان شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان

عبدالرضا نواح؛ مرضیه شهریاری؛ عماد چلداوی

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 127-148

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی هویت جمعی (هویت ملی و هویت قومی) جوانان عرب می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از جوانان 30-18 ساله (مؤنث و مذکر) ساکن شهرستان دشت آزادگان، شامل 29232 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر
تحلیل و نقد رویکردهای ملی‌‌گرایی و تجزیه‌‌طلبی در نهضت جنگل
تحلیل و نقد رویکردهای ملی‌‌گرایی و تجزیه‌‌طلبی در نهضت جنگل

عباس پناهی

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 151-169

چکیده
  نهضت ‌‌جنگل در دوران هفت‌‌ساله و حتی طی یک صدسال اخیر همواره با اتهام‌‌های تجزیه‌طلبی، مرکزگریزی، تمرد از دولت مرکزی و نظایر آن مواجه بوده است. در سوی دیگر ماجرا، جنگلی‌‌ها در خاطراتشان و حتی در ...  بیشتر
مؤلفه‌‌های تجربه‌‌ زیبایی‌‌شناسی و خوانش نقش هویت در ترجیحات آثار معماری
مؤلفه‌‌های تجربه‌‌ زیبایی‌‌شناسی و خوانش نقش هویت در ترجیحات آثار معماری

سمیه موسویان

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، صفحه 173-195

چکیده
  هرگاه معماری از تکیه‌‌گاه‌‌های عینی ساختمان به سمت محیط ناملموس ادراک و تجربه‌ی انسانی حرکت می‌‌کند، پیشبرد درک تجربی زیبایی‌‌شناسی دشوار می‌‌شود. چراکه ماهیت غیرملموس، زودگذر و هیجانی آن‌‌ ...  بیشتر