نقد و ارزیابی الگوی پلورالیسم قومی؛ با تکیه‌بر مبانی عقلی‌ـ‌اسلامی
نقد و ارزیابی الگوی پلورالیسم قومی؛ با تکیه‌بر مبانی عقلی‌ـ‌اسلامی

محمد مصطفائی

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 7-28

چکیده
  الگوهای مختلفی در مدیریت جوامع دارای تنوع قومی وجود دارد. یکی از این الگوها پلورالیسم قومی است. بنابر اصول این الگو داشته‌‌های فرهنگی کلیه اقوام اعم از هنجارها، ارزش‌‌ها، سنت‌ها و آداب‌ورسوم بهره‌‌ای ...  بیشتر
مدارا و تساهل مذهبی ایرانیان در مواجهه با اقلیت‌های دینی به‌مثابه یکی از شاخص‌‌‌های هویت ملی
مدارا و تساهل مذهبی ایرانیان در مواجهه با اقلیت‌های دینی به‌مثابه یکی از شاخص‌‌‌های هویت ملی

جواد نظری مقدم

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 31-50

چکیده
  عدم همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز و فقدان مدارا و تساهل ازجمله ویژگی‌‌‌های منفی است که گاه به‌مثابه یک مسئله تاریخی و فرهنگی به جامعه ایرانی نسبت داده می‌‌‌شود. در بخشی از آثار مربوط به خلقیات ایرانیان، ...  بیشتر
تأثیر آموزش هوش معنوی بر بحران هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم
تأثیر آموزش هوش معنوی بر بحران هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم

فائزه اعتمادی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 53-72

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هوش‌معنوی بر بحران هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم بوده است. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌آماری ...  بیشتر
هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز
هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز

وحید شالچی؛ علی جنادله؛ اسماعیل عالی زاد؛ مسعود زالی زاده کوتیانی

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 75-94

چکیده
  هویت قومی مانند هر پدیده‌ی‌‌ اجتماعی، امری ایستا نیست و هم‌‌سو با تحولات اجتماعی وضعیت‌‌های متفاوتی را تجربه می‌‌کند. شهر اهواز از دوره‌ی پهلوی دوم به دلایل متعددی ازجمله اکتشاف نفت، موقعیت ویژه‌‌ای ...  بیشتر
هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و هفتم متوسطه اول
هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و هفتم متوسطه اول

مرتضی گلشنی؛ عبدالحسین حیدری

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 97-118

چکیده
  توجه به هویت ملی دانش‌آموزان، بسیار حائز اهمیت است و یک برنامه کامل و جامع، در این زمینه، موردنیاز است. پژوهش حاضر، باهدف بررسی میزان توجه، به موضوع هویت ملی، در کتب مطالعات اجتماعی پایه‌های ششم ابتدایی ...  بیشتر
پیوند مؤلفه‌های فرهنگی هویت ایران باستان با امر سیاست در شاهنامه‌‌‌‌‌‌
پیوند مؤلفه‌های فرهنگی هویت ایران باستان با امر سیاست در شاهنامه‌‌‌‌‌‌

نادر پروین

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 121-136

چکیده
  فردوسی در شاهنامه‌‌‌‌‌‌ به روایت مؤلفه‌های فرهنگی هویت ایران باستان در پرتو رویکردهای سیاسی پرداخته است. نگارنده در مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبانی نظری مبتنی‌بر ...  بیشتر
چالش‌های کاربست اندیشه سنت‌گرا و ضرورت بازاندیشی در معماری معاصر ایران
چالش‌های کاربست اندیشه سنت‌گرا و ضرورت بازاندیشی در معماری معاصر ایران

سمیه قدیم زاده

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 139-160

چکیده
  رابطه سنت و تجدد، مبحث پردامنه‌ای است که در بسیاری از رشته‌ها ازجمله هنر معماری به‌عنوان عرصه مهم تجلی هویت فرهنگی، موردتوجه واقع شده است. سنت‌گرایی به‌عنوان یکی از مکاتب فکری سده بیستم که داعیه احیای ...  بیشتر
بررسی تأثیر سیاست‌‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی ترکمن‌های استان گلستان
بررسی تأثیر سیاست‌‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی ترکمن‌های استان گلستان

عبدالعلی کیان مهر؛ علی محمدزاده؛ محمدنبی سلیم

دوره 23، شماره 90 ، تیر 1401، صفحه 163-180

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ تأثیر سیاست‌های قومی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ بر همگرایی‌ یا واگرایی‌ ترکمن‌‌ها در استان‌ گلستان‌ بود. پژوهش‌ حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت‌ داده‌ها ...  بیشتر