طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در ایران (1410ـ1400)
طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در ایران (1410ـ1400)

علی نوازنی؛ حسین هرسیج؛ محمدرحیم عیوضی

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 7-29

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی و طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد آینده‌پژوهانه به مقوله هویت انجام شده است که نقطه قوّت و تمایز این اثر با ادبیات و آثار پیشین به شمار می‌آید. ...  بیشتر
تحلیل محتوای بیانیه‌ی گام دوم انقلاب بر مبنای مؤلفه‏ های هویت‌آفرینی اسلامی-ایرانی
تحلیل محتوای بیانیه‌ی گام دوم انقلاب بر مبنای مؤلفه‏ های هویت‌آفرینی اسلامی-ایرانی

مختار ذاکری؛ علی شیروانی شیری

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 33-51

چکیده
  یکی از موضوع‌های اساسی دنیای مدرن، مسئله‌ی هویت ملی است که در این مطالعه، پژوهش‌گران به‌دنبال تحلیل این مفهوم در متن بیانیه‌ی گام دوم رهبر معظم انقلاب هستند. در این پژوهش با رویکردی غیرپیدایشی، مؤلفه‌های ...  بیشتر
سیاست‌گذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی در سیاست‌های زبانی جمهوری اسلامی ایران
سیاست‌گذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی در سیاست‌های زبانی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل رجبی؛ شجاع احمدوند

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 55-77

چکیده
  فارسی در جایگاه زبان ملی نقش برجسته‌ای در پیوند گذشته، حال و آینده‌ی ایرانیان دارد و این امر گواه نقشی تاریخی و سیاسی برای این زبان است؛ اما زبان فارسی امروزه با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است که اگر ...  بیشتر
بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح
بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح

مجتبی مقصودی

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 81-97

چکیده
  مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه اخیر رشد و گسترش فراوانی داشته است. متناظر با تجربه‌های فراوان و پرهزینه‌ی ناشی از مناقشات قومی در سطح نظام بین‌الملل و درون مرزهای ملی کشورها، در حوزه مطالعات ...  بیشتر
تحلیل هویت ایرانی اسلامی در نوشته‌نگاری انتخابات ریاست جمهوری 1400
تحلیل هویت ایرانی اسلامی در نوشته‌نگاری انتخابات ریاست جمهوری 1400

زیبا کاظم پور؛ حسین عابددوست

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 101-122

چکیده
  در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشته‌‌نگاری به‌‌عنوان یکی از اصلی‌‌ترین ابزارهای انتقال معنا به‌‌کار رفته است. تحلیل حاضر به چیستی روابط نشانه‌‌های تصویری و نوشتاری در نوشته‌نگاری انتخابات ...  بیشتر
تبیین‌ رابطه اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراک‌شده بر میزان پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی
تبیین‌ رابطه اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراک‌شده بر میزان پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی

ماریا پاشایی؛ محمود علمی؛ داود ابراهیم پور

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 125-144

چکیده
  هویت ملی یکی از مؤلفه‌های بنیادی شکل‌گیری و بقا و انسجام جامعه ملی است. هدف اصلی تحقیق، تعیین رابطه بین پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی با عدالت اجتماعی ادراک‌شده است. روش تحقیق پیمایش ...  بیشتر
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پیرامون مفاهیم مشارکت و کار مشترک
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پیرامون مفاهیم مشارکت و کار مشترک

محمدرضا موسایی؛ همایون مرادنژادی

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 147-165

چکیده
  این پژوهش باهدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی پیرامون مشارکت و کار مشترک انجام شده است. روش‌شناسی پژوهش، تحلیل محتوا بوده و محتوای کتاب‌ها شامل همه تکالیف، تصاویر و متن درس‌ها به‌عنوان ...  بیشتر
واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایش‌های قومی در مناطق آذری‌نشین ایران
واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایش‌های قومی در مناطق آذری‌نشین ایران

ولی جباری؛ مهرداد محمدیان؛ محمد رضا رشیدی آل هاشم

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، صفحه 169-189

چکیده
  قوم‌گرایی نوعی تلقی فرهنگی است که اعضا، ارزش‌ها و هنجارهـای خود را برتر می‌دانند و همچنین مخالفت فرهنگی و اجتماعی با دیگر گروه‌ها دارند که در چارچوب گسست‌های فرهنگی و اجـتماعـی مطالعه می‌شود. آذربایجان ...  بیشتر