سیاست‌ هویت در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه
1. سیاست‌ هویت در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه

رضا خلیلی؛ حامد مهربان

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 7-24

چکیده
  آموزش‌وپرورش از مهم‏ترین و تأثیرگذارترین نهادهایی است که سیاست هویتی دولت‏ها را در عمل اجرا می‏کند و کتب درسی مهم‏ترین منبعی هستند که با بررسی آن‌ها می‏توان به درک روشن و واضحی از سیاست‌های ...  بیشتر
بررسی کمّی و کیفی حضور آثار معماری ملی ایران در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
2. بررسی کمّی و کیفی حضور آثار معماری ملی ایران در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

سیده سمیه میرمرادی

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 27-46

چکیده
  معماری ملی تاریخی یکی از مؤلفه‌های مهم میراث فرهنگی و از عناصر مهم هویت‌ساز ملی است. یکی از وظایف سیستم‌های تعلیم و تربیت، آموزش این میراث با ارزش فرهنگی ملی به دانش‌آموزان است. این پژوهش با هدف بررسی ...  بیشتر
ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری
3. ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری

مهدی قربانپور؛ علی مرشدی زاد؛ مصطفی ابطحی

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 49-67

چکیده
  ایران در طول تاریخ، کشور و ملتی با اقوام و مذاهب بوده است. این تنوع به مدیریت و سیاست‌گذاری متناسب در فضای جغرافیایی نیازمند است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ...  بیشتر
سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران
4. سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران

حسین داوری؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی؛ سعید نورزاده

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 71-88

چکیده
  آموزش زبان انگلیسی در ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی، با فراز و نشیب‌هایی چند همراه بوده است. از جمله تحولات اخیر و البته مهم می‌توان به طرح آموزش این زبان در دو سند مهم بالادستیِ توسعه‌ای و آموزشی کشور، ...  بیشتر
نقش لُرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی
5. نقش لُرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی

عزیز فرهادی؛ سیدعطاءالله سینایی؛ حمید احمدی

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 91-109

چکیده
  پژوهش با تمرکز بر لُرها و ارائه تعریف و تبیین مفهوم هویت ملی، عناصر هویت ملی ایران و دل‌بستگی لُرها نسبت به مؤلفه زبان فارسی در عصر پهلوی (1299 ـ 1357 ه.ش) است. در ایران گروه‌های زبانی گوناگونی زندگی می‌کنند، ...  بیشتر
ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله
6. ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 113-134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ساخت، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی، با طرح اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود، بنابراین در بخش کیفی ...  بیشتر
بررسی رابطه هویت ملی و رفتار محیط‌زیستی در بین دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شیراز
7. بررسی رابطه هویت ملی و رفتار محیط‌زیستی در بین دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شیراز

اصغر میرفردی؛ درنا سلامتیان

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 137-159

چکیده
  تخریب محیط‌زیست زندگی بشر را تهدید می‌کند. این مقاله با بهره‌گیری از روش  پیمایشی به بررسی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شیراز (در سال تحصیلی 99-1398) و رابطه آن با هویت ملی ...  بیشتر
تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران
8. تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران

امیر ملکی؛ آمنه عباسی؛ رسول صادقی؛ قادر بالاخانی

دوره 22، شماره 88 ، زمستان 1400، صفحه 163-185

چکیده
  نظام‌های ارزشی در حال تغییری که در حوزه‌ی خانواده بر آن‌ها تأکید شده و تحت عنوان ارزش‌های خانوادگی مدرن نام برده می‌شوند، در کنار ارزش‌های خانوادگی سنتی قرارگرفته و جوامع را با تردید در عقاید و ارزش‌های ...  بیشتر