هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی
1. هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 3-26

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف معرفی هویت دینی انسان و تبیین پیش‌بایست‌هایطراحی برنامه درسی مختص به آن انجام گردید. روش پژوهش تحلیلیـ استنباطی و منبع اصلی آن، تفسیر گرانقدر المیزان بود، هرچند از نظرات اختصاصی گروه ...  بیشتر
بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان (در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی)
2. بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان (در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی)

سمیرا میرزاپور؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 27-47

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی است. کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد ...  بیشتر
راهکارهای ظرفیت‌سازی اندیشکده‌های راهبردی در مدیریت مسائل هویتی ایران
3. راهکارهای ظرفیت‌سازی اندیشکده‌های راهبردی در مدیریت مسائل هویتی ایران

غلام حسین مشتاقی نیا

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 49-67

چکیده
  امروزه به دلیل پیچیده‌تر شدن مسائل هویتی، حل مسائل مزمن هویتی نظیر شکاف‌های قومی و مذهبی و نیز شکاف‌های گفتمانی، صرفاً با اتکا به ظرفیت دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. لذا بهره‌گیری از اندیشکده‌های مطالعاتی ...  بیشتر
رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان
4. رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان

الهام شیردل؛ فاطمه حامی کارگر؛ فاطمه انجم شعاع

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 69-87

چکیده
  اعتقادات، احساسات و هویت ملی افراد در طی زندگی به‌خصوص دوران نوجوانی تحت تأثیر شرایط فرهنگی ـ اجتماعی خاصی که فرد در آن زندگی می‌کند شکل می‌گیرد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ دو ﻋﺎﻣﻞ سرمایه ...  بیشتر
تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری
5. تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری

امیر پرچمی؛ مهدی ژیانپور؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مینا جلالی

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 89-109

چکیده
  مکان شهری در مفهوم واقعی، جایی است که شهروندان را به نوعی متحول کند که هنگام ترک آن مکان، دیگر همان شهروندی نباشند که به آن وارد شده‌اند. تخت فولاد به‌مثابه گورستانی مشهور و مورد احترام در اصفهان می‌تواند ...  بیشتر
بررسی احساس تبعیض برابعاد هویت جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی
6. بررسی احساس تبعیض برابعاد هویت جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی

سوسن صفا؛ فرح ترکمان؛ حبیب صبوری خسروشاهی

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 111-134

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کلی راهیابی به انسجام ملی باهدف اصلی شناخت تأثیر احساس تبعیض در ابعاد هویت‌جمعی جوانان کُرد کرمانج انجام پذیرفت. روش اجرای این تحقیق پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری، ...  بیشتر
بازنمود چالش‌های فرهنگی در آثار معماری پساانقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران)
7. بازنمود چالش‌های فرهنگی در آثار معماری پساانقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران)

سعید امینی آحور؛ سحر طوفان؛ لیدا بلیلان اصل

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 135-149

چکیده
  معماریایراندر سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اینپرسشرا بهوجود می‌آورد که چه عوامل و چالش‌های فرهنگی در این دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش‌های فرهنگی در آن دوره است و معماریدوره جمهوری ...  بیشتر
زیباشناسی خط محاسباتی سیاق در کتابت اسناد ایرانی
8. زیباشناسی خط محاسباتی سیاق در کتابت اسناد ایرانی

منصور کلاه کج؛ احد روان جو

دوره 22، شماره 86 ، تابستان 1400، صفحه 151-172

چکیده
  خط رمزگونه سیاق که در چند کشور از آن، برای ثبت محاسبات دیوانی و تجاری استفاده می‌شود؛ کارستان دیگری از هنرنمایی کاتبان و محرران قدیم ایرانی را بر همگان آشکار کرده است. این هنرنمایی که با همگرایی نگارش ...  بیشتر