هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390)
1. هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390)

خسرو احمدپور؛ سیدحسین سراج زاده

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 3-24

چکیده
  هویت ملی از مهم‌ترین مفاهیم عصر حاضر به شمار می‌رود. تحقیقات بسیاری در دهه‌های اخیر در کشور با موضوع هویت ملی انجام شده است. مرور نظام‌مند تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می‌تواند نقاط ضعف و قوت این ...  بیشتر
بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان
2. بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان

عطاءا... عبدی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین سیف الدینی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 25-44

چکیده
  کشورها برای تأسیس، بقا و استمرار نیازمند علت هستند که در جغرافیای سیاسی از آن با عنوان علت وجودی کشور یاد می‌شود. علت وجودی یک کشور پاسخی مستقیم به این پرسش است که چرا باید یک کشور به‌عنوان دولتی مستقل ...  بیشتر
بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی
3. بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی

حبیب الله محمدی؛ سیروس ایزدپناه

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 45-60

چکیده
  محققان زیادی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و عوامل اجتماعی، همچون هویت را بررسی کرده‌اند، امّا مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و تغییر یا شکل‌گیری هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ...  بیشتر
بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم
4. بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم

سیروس محمودی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 61-76

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم متوسطه نظری انجام‌ شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه‌ی کتاب‌های درسی پایه ...  بیشتر
تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران
5. تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران

جمال الدین مهدی نژاد؛ حمیدرضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب آباد

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 77-94

چکیده
  معنویت برای انسان قدمتی به درازای تاریخ آفرینش او دارد؛ زیرا خداوند از همان خلقت بشر، او را مرکب از دو جنبه‌‌ی مادی و الهی آفرید و اصالت را به جنبه‌ی معنوی و روحانی داد. معماری از این امر مستثنی نیست؛ ...  بیشتر
رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد
6. رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد

اکبر زارع شاه آبادی؛ میثم غلامی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 95-109

چکیده
  هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه‌ی بین احساس تعلق و حق به شهر است. چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه‌ی حق به شهر هنری لوفر است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال 1397 است، که ...  بیشتر
ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران)
7. ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران)

بابک ارسیا؛ احمد ساعی؛ علیرضا ازغندی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 111-130

چکیده
  پژوهش حاضر با عنوان «ارائه‌ی مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی» در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد، انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش ...  بیشتر
بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران
8. بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران

صفر قائدرحمتی؛ صادق نجاتی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، صفحه 131-146

چکیده
  هویت شهری، زاده‌ی تمایلات اجتماعی درون کالبد شهری است که فرم و شکل ویژه خود را دارد. لذا هویت شهری مفهومی پیچیده و چند بعدی است که حاصل تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است. میدان‌ها به‌عنوان ...  بیشتر