سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران
1. سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران

علی کریمی مله؛ ندا پارسا

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 3-20

چکیده
  این مقاله‌ی اکتشافی و نظری ـ تحلیلی اصول سیاستگذاری هویت ملی را به منظور ارائه الگویی برای کاربست آن بر ایران بررسی می‌کند. برای ادراک دقیق ماهیت سیاستگذاری هویت ملی آن را در چارچوب مسائل سیاستی بدخیم، ...  بیشتر
تکوین هویت اروپاییان در برابر مسلمانان و عدم هویت‌سازی مسلمانان
2. تکوین هویت اروپاییان در برابر مسلمانان و عدم هویت‌سازی مسلمانان

محسن مرسلپور

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 21-38

چکیده
  هدف مقاله حاضر روشن کردن دو مسأله مهم هویت اروپایی و اتحاد اسلام است که آن را در مقطعی از تاریخ که مقارن آغاز جنگ‌های صلیبی و تکوین هویت اروپایی است، بررسی کرده است، که قابل تعمیم به دوره‌های بعدی و امروز ...  بیشتر
بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه
3. بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه

رضا موسی آبادی؛ بتول فخر اسلام

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 39-58

چکیده
  وقایع عصر مشروطه تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی از جمله ادبیات را تحت تأثیر قرار داده بود، شاعران این دوره در نقش مصلحان اجتماعی ظاهر شدند و محتوای شعرشان را در خدمت بسط اندیشه‌های جدید به‌ویژه هویت ...  بیشتر
«نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی
4. «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 59-78

چکیده
  متعاقب فروپاشی امپراتوری عثمانی فرآیندی از بازتعریف هویت جمعی در جوامع مسلمان شروع شد که تحت تأثیرکمالیسم قرار داشت.کمالیسم با ارائه «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید» مدعی ارائه یک نظریه علمی است ...  بیشتر
تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز)
5. تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز)

فرود قایدگیوی؛ منصور حقیقتیان؛ شاپور بهیان

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 79-104

چکیده
  یکی از ابعاد مهم شهروندی، فرهنگ شهروندی است. ایجاد، گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاقیات شهروندی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند. در این راستا ...  بیشتر
معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی
6. معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی

مریم اسکندری؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 105-125

چکیده
  امروزه نگرش کمی به مقوله‌ی مسکن، سبب ایجاد بناهایی فاقد هویت و کیفیت مطلوب شده است. از طرفی به‌رغم تناقضات گوناگون در رابطه با کاربرد مفهوم هویت در حوزه معماری، اغلب نظریه‌پردازان، تعریف آن را به‌عنوان ...  بیشتر
نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق)
7. نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق)

مهدی نجف زاده؛ جواد جمالی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 127-144

چکیده
  عملیات انتحاری کشتار گسترده‏ای را در جهان اسلام حدود سه دهه به راه انداخته است. امروز عملیات انتحاری به یکی از تاکتیک‏های رایج و خشونت‏بار در رویارویی مذهبی به‌ویژه از سوی تکفیری‏ها تبدیل شده ...  بیشتر
تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد
8. تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد

مژده کیانی؛ خدیجه صالحی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، صفحه 145-160

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی جانبازان شهر نجف‌آباد با روش پیمایشی است و در آن دیدگاه نظری گیدنز، سوبل و چینی استفاده شد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی جانبازان شهر نجف‌آباد در سال 1395 است ...  بیشتر