نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/rjnsq.2022.335827.1388

چکیده

یکی از کارکردهای معماری، تبیین «هویت» در مراتب مختلف و بر اساس بستر فرهنگی است. به نظر می‌‌رسد این کارکرد پس از گسترش مبانی مدرنیته در سرزمین‌‌های هویت‌‌مند با چالش‌‌هایی مواجه شده و ابعاد مختلف معماری-از جمله معماری داخلی-دچار تقلید، گسست از سنت‌‌ها و بی‌‌هویتی گشته است؛ بنابراین، چگونگی هویت‌‌مندسازی معماری داخلی-صرف نظر از کاربری فضا-و شناسایی «مؤلفه‌های پایه‌‌ای» سؤال اصلی پژوهش حاضر است. هدف اصلی مقاله، ایجاد ساختاری بنیادین برای ارزیابی و طراحی هویت‌‌مند و سنت‌‌محور معماری داخلی است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از راهبرد کیفی در پژوهش و مبتنی بر روش نظریه‌‌یابی زمینه‌‌ای و تحلیل محتوا، داده‌‌های مرتبط با معماری داخلی، سنت و هویت‌‌مندسازی فضاها گردآوری و اطلاعات حاصله در راستای نیل به هدف جهت‌‌دهی شده‌‌اند. با استفاده از رویکرد استدلالی و استنتاجی ساماندهی یافته‌‌ها صورت گرفته و مبانی نظری آن برای موضع‌‌گیری فلسفی پژوهش مشخص شده است. براساس یافته‌‌های تحقیق مشخص شد، چهار سنت «عرض امانت»، «نفی حرج»، «استعداد» و «بازتاب اعمال» ارتباط محتوایی عمیقی با فرآیند ایجاد اثر معماری دارد، به صورتی که سنت عرض امانت معرفت‌‌شناسی، بینش، نیت و انگیزه معماران را هدایت می‌‌کند، سنت نفی حرج شیوه‌‌های عملکردی و نحوه به‌کارگیری عناصر مفهوم‌‌ساز از محیط (عناصر ثابت، نیمه‌‌ثابت و غیرثابت) را در برمی‌گیرد. سنت استعداد، مربوط به تجلی اثر معماری داخلی است و سنت بازتاب عمل تأثیرات متقابل اثر بر معمار و مخاطب را تبیین می‌‌نماید. از برهم‌‌نهی منطقی این موارد مدلی ارائه‌شده که بر سنن الهی استوار است و راهکارهای ایجاد بستر تعالی معمار و مخاطبان فضای داخلی را بیان می‌‌دارد.

کلیدواژه‌ها

 • ابراهیمی، هادی؛ زرنگار، احمد؛ زارعی، حدیثه؛ (1399)، «تاویل سنت‌های الهی در قرآن»، پژوهشنامه تأویلات قرآنی، سال2، شماره4، صص79-103.
 • ابل، کریس؛ (1387)، معماری و هویت، ترجمه فرح حبیب. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • اردلان، نادر، و لاله بختیار؛ (1393)، حس وحدت، ترجمه ونداد جلیلی. تهران: انتشارات علم معمار.
 • آصفی، مازیار، و الناز ایمانی؛ (1391)، «چالش‌های فناوری‌های نوین در معماری و تعامل آن با ارزش‌های معماری اسلامی ایران»، باغ نظر، سال9، شماره21، صص21-34.
 • بانی مسعود، امیر؛ (1389)، معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم، تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
 • بروکر، گریم؛ استون، سالی؛ (1392)، طراحی داخلی چیست، ترجمه حمیدرضا انصاری و سید یحیی اسلامی. تهران: انتشارات علم معمار.
 • بمانیان، محمدرضا؛ غلامی رستم، نسیم؛ رحمت‌پناه، جنت؛ (1389) «عناصر هویت‌ساز در معماری سنتی خانه‌های ایرانی، نمونه موردی خانه رسولیان یزد»، مطالعات هنر اسلامی، شماره13، صص55-68.
 • بور، والتر؛ (1376)، «شهر و مسئله تشخص»، ترجمه مهرناز مولوی، مجله آبادی، شماره22، صص28-33.
 • پایل، جان‌اف؛ گورا، جودت؛ (1397)، تاریخ طراحی داخلی، ترجمه محمدرضا نامداری، لیدا حسین‌زاده و الهه نشاطی. مشهد: انتشارات کسری.
 • تقوائی، سید حسین؛ (1391)، «از سبک تا هویت در معماری»، هنرهای زیبا، شماره2، صص65-73.
 • جوادی آملی، عبدالله؛ (1395)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: انتشارات اسراء.
 • چینگ، دی­کی؛ (1392)، مرجع کامل معماری داخلی، ترجمه کوروش محمودی و علی‌رضا بشیری گودرزی. تهران: انتشارات بیهق کتاب.
 • حجت، عیسی؛ (1384)، «هویت انسان‌ساز، انسان هویت پرداز (تاملی در رابطه هویت و معماری)»، هنرهای زیبا، شماره24، صص55-62.
 • حجت، عیسی؛ (1393)، سنت و بدعت در آموزش معماری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • خسروی، محمدباقر؛ بمانیان، محمدرضا؛ سیغیان، محمدکاظم؛ (1391)، «نقش هویت‌ساز قاعده لاضرر در شکل‌گیری الگوی معماری اسلامی»، نقش جهان، شماره1، صص 19-30.
 • دانشپور، سید عبدالهادی؛ (1383)، «درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان‌ساخت»، باغ نظر، شماره1، صص59-70.
 • دشتی، علی‌اکبر؛ (1380)، پژوهش‌های فلسفی-کلامی، شماره9، صص45-65.
 • دورک، داناپی؛ (1394)، برنامه‌دهی معماری، ترجمه امیرسعید محمودی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ذاکری، مختار؛ شیروانی شیری، علی؛ (1401)، «تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب بر مبنای مولفه‌های هویت‌آفرینی اسلامی-ایرانی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره1، سال23، صص33-51.
 • راپاپورت، آموس؛ (1390)، فرهنگ، معماری و طراحی، ترجمه ماریا برزگر و مجید یوسف‌نیاپاشا، ساری: انتشارات شلفین.
 • روبر، دوشه؛ (1395)، شناخت سبک‌های معماری و دکوراسیون داخلی، ترجمه امیر جلیلی. تهران: انتشارات کلهر.
 • سلسله، علی؛ سلسله، محسن؛ (1388)، «بررسی تاثیر عامل هویت (ایرانی، اسلامی) بر زیبایی شهر»، آرمانشهر، شماره2، صص47-58.
 • شولتز، کریستین‌نوربری؛ (1395)، مفهوم سکونت، ترجمه امیر یاراحمدی. تهران: نشر آگه.
 • طباطبایی، محمدحسین؛ (1398)، تفسیر المیزان؛ ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • طبسی، محسن؛ (1386)، بازتاب هویت ایرانی در معماری اسلامی ایران، از هویت ایرانی؛ تهران: انتشارات سوره مهر.
 • العاملی، سیدجعفرمرتضی؛ (1391)، شهر اسلامی، مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.
 • عمید، حسن؛ (1363)، فرهنگ فارسی عمید؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • قرائتی، محسن؛ (1397)؛ تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
 • قرآن کریم.
 • قرشی‌بنایی، علی‌اکبر؛ (1386)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
 • کامل‌نیا، حامد؛ (1384)، «هویت‌زدایی از معماری»، مجله آبادی، شماره48، صص64-70.
 • کورئا، چالز؛ (1387)، «در جست‌وجوی هویت»، آینه خیال، شماره9، صص82-83.
 • الکساندر، کریستوفر؛ (1385)، زبان الگو، ترجمه رضا کربلایی نوری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی.
 • گروتر، یورگ کورت؛ (1390)، زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، عبدالرضا همایون. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • گروث، لیندا، و دیوید وانک؛ (1394)، روش‌های تحقیق در معماری، ترجمه علی‌رضا عینی‌فر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • گریملی، کریس؛ لاو، می‌می؛ (1396)، طراحی داخلی، ترجمه سمیه سادات حسینی و اکبر دبستانی. مشهد: انتشارات کسری.
 • گلچین، نوید؛ (1395)، «شناسایی کانسپت‌های طراحی داخلی»، چیدمان، شماره13، صص48-57.
 • گیدیون، زیگفرید؛ (1391)، فضا، زمان و معماری، ترجمه منوچهر مزینی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • لبیب­زاده، راضیه؛ حمزه‌نژاد، مهدی؛ (1397)، «مدل‌سازی معنایی در ساختار شهر و بررسی دیدگاه‌های اسلامی درباره آن»، مطالعات شهری ایرانی-اسلامی، شماره32، صص43-60.
 • لنگ، جان؛ (1393)، آفرینش نظریه معماری، ترجمه علی‌رضا عینی‌فر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • لینچ، کوین؛ (1395)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ (1391)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • مفیدی، محمدرضا؛ (1397)، سبک‌شناسی معماری داخلی، جلد 1-3، تهران: انتشارات سیمای دانش.
 • نقره‌کار، عبدالحمید؛ (1394)، برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری، تهران: انتشارات فکر نو.
 • ------؛ (1395)، «نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی فرانظریه سلام»، فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی، سال4، شماره12، صص4-26.
 • نقره‌کار، عبدالحمید؛ علی‌الحسابی، مهران؛ (1396)، تحقق‌پذیری هویت در معماری و شهرسازی؛ تهران: انتشارات فکر نو.
 • نقی‌زاده، محمد؛ (1379)، «رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی»، هنرهای زیبا، شماره7، صص79-91.
 • ------؛ (1390)، شهر آرمانی اسلام با فضای حیات طیبه، تهران: نشر شهر.