نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

2 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله به روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان می‏پردازد. پرسش اصلی این است که ماهیت تحولات قومی در آذربایجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده و چه هدفی را دنبال کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، بر این فرضیه تأکید می‏شود که جریان قومی آذربایجان با القای حس محرومیت نسبی و نافرمانی مدنی در قبال رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌صورت هدفمند درصدد برجسته کردن ناسیونالیسم قومی و سازمان‏دهی جنبش توده‏ای در راستای اهداف واگرایانه است. برای آزمون این فرضیه به تحلیل گفتمان جریان واگرای آذربایجان از خلال شعارها، آثار مکتوب، و همچنین عملکرد آنها در فضای مجازی و واقعی می‏پردازیم. نتایح حاصل گویای آن است که جریان تجزیه‏طلب داخلی و انضمام‏گرای بیرونی، هدفمند و مکمل یکدیگر هستند و می‏کوشند فکر و ادبیات واگرایانه را در میان توده مردم آذربایجان به منظور شکل دادن به جنبش قومی واگرا ترویج کنند.

کلیدواژه‌ها