تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12ه.ق)
1. تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12ه.ق)

معصومه پژوهش نیا؛ علی اکبر جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  هویت ملی، خودآگاهی مشترک یک ملت است که بر پایه‌هایی چون دین، زبان، تاریخ، پوشش، جغرافیا، فرهنگ وآداب و سنن استوار می‌باشد. هویت ملی در عرصه‌های مختلفی چون داستان‌، شعر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و معماری ...  بیشتر
تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12 هـ.ق)
2. تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12 هـ.ق)

معصومه پژوهش نیا؛ علی اکبر جعفری

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 49-70

چکیده
  هویت ملی، خودآگاهی مشترک یک ملت است که در عرصه‌های مختلفی چون داستان‌، شعر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و معماری نمود پیدا می‌کند. کتیبه‌های شعر فارسی در بناهای تاریخی، که هم‌زمان از چهارعنصر زبان، خط، شعر ...  بیشتر
بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه
3. بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه

رضا موسی آبادی؛ بتول فخر اسلام

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، ، صفحه 39-58

چکیده
  وقایع عصر مشروطه تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی از جمله ادبیات را تحت تأثیر قرار داده بود، شاعران این دوره در نقش مصلحان اجتماعی ظاهر شدند و محتوای شعرشان را در خدمت بسط اندیشه‌های جدید به‌ویژه هویت ...  بیشتر
بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق )
4. بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق )

جلیل تجلیل؛ حسین علی پاشا پاسندی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1390، ، صفحه 83-102

چکیده
  شعر و ادب فارسی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و هویت ملی ایرانیان دارد. این سخن گزافه نیست اگر بگوییم آثار ادبی فارسی شناسنامة تاریخی ملت ماست. زیرا بسیاری از اطلاعات تاریخی سرزمین خود را از راه مطالعة ادب ...  بیشتر
ادبیات پایداری در شعر دورة قاجار
5. ادبیات پایداری در شعر دورة قاجار

محمد طاهری خسروشاهی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1390، ، صفحه 133-156

چکیده
  با استیلای لشکر روس بر سرزمین‌های ایرانی و قفقاز در آن سوی ارس، اگرچه ایران بخش‌های فرهنگ‌خیزی را از دست داد، ولی این استیلا هرگز نتوانست پیوندها و اصالت‌های ایرانی مردمان مسلمان این دیار را به کلی ...  بیشتر
هویت ملی در شعر معاصر ایران
6. هویت ملی در شعر معاصر ایران

منوچهر لک

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1384، ، صفحه 61-84

چکیده
  هویت ملی، امروزه، به‌عنوان یکی از مبانی زیرساختی مقوله‌ی فرهنگ در هر جامعه مطرح است؛ به همین سبب شعر که از عناصر مهم سازنده‌ی فرهنگ یک جامعه به‌شمار می‌رود، بازتاب روح جمعی و آرزوهای ملی یک جامعه است. ...  بیشتر