بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح
بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح

مجتبی مقصودی

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، ، صفحه 81-97

چکیده
  مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه اخیر رشد و گسترش فراوانی داشته است. متناظر با تجربه‌های فراوان و پرهزینه‌ی ناشی از مناقشات قومی در سطح نظام بین‌الملل و درون مرزهای ملی کشورها، در حوزه مطالعات ...  بیشتر
تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول
تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول

فاطمه جعفری کمانگر؛ محمد رضایی

دوره 22، شماره 87 ، مهر 1400، ، صفحه 21-41

چکیده
  برجسته کردن بسیاری از ارزش‌های انسانی نظیر مقاومت، ایثار، صلح، آزادی، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و... در سایه ادبیات پایداری امکان‌پذیر است و کتب درسی مهم‌ترین رسانه‌ای است که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی ...  بیشتر