تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار
1. تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار

حسن کاظمی‌نیا؛ طهمورث شیری؛ رضا صفری شالی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 151-176

چکیده
  استان ایلام دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با عراق است. مرزی بودن استان و سکونت اقوام درآن به سبب وجه اشتراکِ بارز شیعی بودنِ مردمان آن موجب شده است مردم ساکن در آن در مقاطع گوناگون از جمله دفاع مقدس نقشی بی‌بدیل ...  بیشتر
تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی
2. تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی

محمد جعفری

دوره 20، شماره 80 ، زمستان 1398، ، صفحه 25-49

چکیده
  همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت‌ها برای بهره‌مندی حداکثری از منابع کشور و ممانعت از ایجاد فرصت برای بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از ...  بیشتر
جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران
3. جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران

مجتبی مقصودی؛ بابک ارسیا

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1388، ، صفحه 99-118

چکیده
     همبستگی ملی یکی از مهم‌ترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت از یک سو و گروه‌های اجتماعی ـ فرهنگی در درون جامعه ملی از سوی دیگر ایجاد شده است. ...  بیشتر
مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)
4. مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)

مجتبی مقصودی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1385، ، صفحه 83-108

چکیده
  برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و وجود رقابت سیاسی یکی از وجوه دموکراسی و مشروعیت نظام‌های سیاسی محسوب می‌گردد که در جوامع در حال گذار به دموکراسی از اهمیت دوچندان برخوردار است. در این مقاله نویسنده ...  بیشتر