تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی
1. تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  پس از ورود اسلام به ایران و مشخصاً با رسمیت یافتن مذهب تشیع، این مذهب به رکنی رکین از ملیت ایرانیان بدل شده و تا امروز بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی را تحت نفوذ خود دارد. با این همه، پژوهشگرانی که در باب ...  بیشتر
تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی
2. تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 3-28

چکیده
  پژوهشگرانی که درباره ملیت ایرانی ایراد سخن نموده‌اند درخصوص جایگاه تشیع در سازه ایرانی اختلافات درخور تأملی دارند. برای بررسی این اختلافات و کشف نزدیک‌ترین ایده به وضعیت هویتی امروز ایرانیان، در این ...  بیشتر
روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران
3. روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران

حسین آبادیان

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1384، ، صفحه 95-120

چکیده
  به‌طور کلی ادوار روشنفکری ایران بعد از مشروطه به دو دوره قابل تقسیم است: در دوره‌ی نخست روشنفکران ایرانی یا دل در گرو نوعی سوسیال‌دموکراسی اروپایی بسته بودند یا با تلقی خاصی از لیبرال‌دموکراسی غرب ...  بیشتر
ملیت و هویت: تأملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم‌زاده ایرانشهر
4. ملیت و هویت: تأملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم‌زاده ایرانشهر

اسماعیل معظم پور

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1383، ، صفحه 87-109

چکیده
  حسین کاظم‌زاده ایرانشهر در زمره‌ی روشنفکران ناسیونالیست عصر رضاشاه است که در آثار خود به تأمل در باب ملیت، ترقی، تجدد و دین و نسبت این مفاهیم با یکدیگر پرداخته است. مفهوم اصلی اندیشه‌ی ایرانشهر ملیت ...  بیشتر
قبله‌ی عشایر، کعبه‌ی کشور
5. قبله‌ی عشایر، کعبه‌ی کشور

سید مصطفی تقوی مقدم

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1383، ، صفحه 103-123

چکیده
  این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای ...  بیشتر
هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری
6. هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری

قدرت الله قربانی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1383، ، صفحه 63-86

چکیده
  هویت ملی، مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت‌بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور، به‌عنوان یک واحد سیاسی، است. هویت ملی دارای عناصر سازنده‌ی گوناگونی چون ارزش‌های ...  بیشتر
هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ
7. هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ

حمید احمدی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1382، ، صفحه 9-45

چکیده
  هدف این مقاله مشخص ساختن جایگاه هویت ملی ایران در گستره‌ی تاریخ است. نگارنده در پی یافتن پاسخ برای این سؤال است که ایران به‌عنوان یک موجودیت جغرافیایی و تاریخی، یعنی یک واحد دارای مرزهای سرزمینی و میراث ...  بیشتر
بهار و آمال‌ ملی‌
8. بهار و آمال‌ ملی‌

نصرالله صالحی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1381، ، صفحه 99-115

چکیده
  نوشتار حاضر به‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ دغدغه‌های‌ فکری‌ بهار می‌پردازد‌. نویسنده‌ با پرداختن‌ به‌ دغدغه‌های ‌ملی‌ و میهنی‌ بهار به‌ چند پرسش‌ پاسخ‌ می‌دهد. ازجمله‌ اینکه‌ چرا در سال‌ 1296 شمسی‌ ...  بیشتر