نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها
1. نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها

حبیب اله فاضلی؛ میلاد یزدان پناه

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 85-100

چکیده
  موضوع مقاله پیش‌رو پرداختن به نظام اعتقادی و آیینی در میان قشقایی‌ها با تأکید بر عنصر «اجاق و آتش» است. بررسی نظام اعتقادی و آیینی در میان ایلات ایرانی، به‌ویژه اجتماعات ایلی ـ قبیله‌ای متناسب ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران
2. تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران

محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده

دوره 18، شماره 72 ، زمستان 1396، ، صفحه 119-136

چکیده
  در عصر جهانی‌شدن؛ عرصه‌ی سیاست و امنیت ملی از جهات مختلف بسیار تأثیرگذار است. رویکردهای پوزیتیویستی و پست‌مدرن هر کدام روایت‌های خاص خود را از سرزمین و مشروعیت نظام سیاسی ارائه می‌دهند، و در این راستا ...  بیشتر