بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح
بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح

مجتبی مقصودی

دوره 23، شماره 89 ، فروردین 1401، ، صفحه 81-97

چکیده
  مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه اخیر رشد و گسترش فراوانی داشته است. متناظر با تجربه‌های فراوان و پرهزینه‌ی ناشی از مناقشات قومی در سطح نظام بین‌الملل و درون مرزهای ملی کشورها، در حوزه مطالعات ...  بیشتر
کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دورة صفویه
کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دورة صفویه

حسین گودرزی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1387، ، صفحه 45-72

چکیده
  مذهب از عناصر کلیدی هویت ملی به حساب می‌آید و از دیرباز نقشی مهم در انسجام ملت‌ها برعهده داشته است. این نقش‌آفرینی در دوره‌های پیش از مدرنیته فراگیرتر و در کنار حکومت و نهاد سیاست رکن اساسی بوده است. ...  بیشتر
میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز
میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز

داود هرمیداس باوند؛ احمد مسجدجامعی؛ کاووس سیدامامی؛ رسول جعفریان؛ محسن خلیلی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1379، ، صفحه 11-67

چکیده
  هر ملت و جامعه‌ای دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است که باعث تمایز آن از سایر ملل می‌شود. این‌که افراد جامعه خود را «که» یا «چه» بدانند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف کنند، درواقع هویت آنان ...  بیشتر
روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی
روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی

محمدرضا تاجیک

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1379، ، صفحه 159-176

چکیده
  دوران معاصر، دوران دل‌مشغولی انسانی معاصر جدید در باب معمای «هویت» است. دانش و قدرت، توشه انسان در راه شناخت کیستی و چیستی «خود» در برابر «دیگری» است. به همین گونه مفهوم «هویت ملی» ...  بیشتر