بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران
1. بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران

منصور صالحی؛ بهرام نوازنی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 101-118

چکیده
  جمهوری آذربایجان، به دلیل داشتن پیوندهای تاریخی با سرزمین ایران و نیز قرار گرفتن در موقعیت مکانی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و سوق‌الجشی است که بر نقش منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران اثر می‏گذارد، از دریچه‌ی ...  بیشتر
بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان
2. بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان

عطاءا... عبدی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین سیف الدینی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، ، صفحه 25-44

چکیده
  کشورها برای تأسیس، بقا و استمرار نیازمند علت هستند که در جغرافیای سیاسی از آن با عنوان علت وجودی کشور یاد می‌شود. علت وجودی یک کشور پاسخی مستقیم به این پرسش است که چرا باید یک کشور به‌عنوان دولتی مستقل ...  بیشتر
بررسی کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان (با تأکید بر کتاب‌های تاریخی)
3. بررسی کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان (با تأکید بر کتاب‌های تاریخی)

حسین احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1390، ، صفحه 157-184

چکیده
  کتاب‌های درسی اصلی‌ترین برنامه هر حکومت برای شکل دادن به افکار نسل جدید کشور به منظور به اهداف بلندمدت می‌باشد. در این راستا کتاب‌های آموزشی تاریخ به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر
جایگاه ایران در سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان
4. جایگاه ایران در سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان

مهدی نعلبندی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1388، ، صفحه 57-80

چکیده
  قفقاز یکی از نخستین حوزه‌هایی است که نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی در حوزة ایران فرهنگی واقع می‌شود، بلکه از منظر جغرافیایی نیز هفده ولایت آن تا قبل از دو سدة پیش در محدودة تمامیت ارضی ایران قرار داشت. جمهوری ...  بیشتر