مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم
1. مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم

سیروس محمودی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم درخصوص توجه به مؤلفه‌های مفهومی ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه‌ی پژوهشی شامل تمام کتاب‌های درسی ...  بیشتر
تحلیل روایتگری صمد، یکی از رموز پدیدارشناختی رزم ایرانی
2. تحلیل روایتگری صمد، یکی از رموز پدیدارشناختی رزم ایرانی

حمید عبداللهیان

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1388، ، صفحه 3-29

چکیده
  این مقاله به تحلیل پدیدارشناسانة روایتگری صمد شفیعی می‌پردازد. او که یکی از رزمندگان اهل تبریز بود، در اینجا به‌عنوان یک شخصیت منحصربه‌فرد و رزمندة ایرانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. وی در سال‌های نخستین ...  بیشتر