تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه
1. تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه

بهزاد عطارزاده

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، ، صفحه 47-68

چکیده
  هویت ملی آگاهی جمعی و تاریخی یک اجتماع از خود به‌مثابه یک موجودیت فرهنگی ـ سیاسی است که این آگاهی شامل تصورات جمعی از جایگاه خود در جهان، نسبت خویش با دیگران، سرزمین مشترک، فرهنگ ملی، نظام نمادها و آیین‌های ...  بیشتر
هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری
2. هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری

قدرت الله قربانی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1383، ، صفحه 63-86

چکیده
  هویت ملی، مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت‌بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور، به‌عنوان یک واحد سیاسی، است. هویت ملی دارای عناصر سازنده‌ی گوناگونی چون ارزش‌های ...  بیشتر