مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم
1. مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم

سیروس محمودی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم درخصوص توجه به مؤلفه‌های مفهومی ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه‌ی پژوهشی شامل تمام کتاب‌های درسی ...  بیشتر
تحلیل محتوای جلوه‌های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سال‌های 1360 تا 1386
2. تحلیل محتوای جلوه‌های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سال‌های 1360 تا 1386

حامد بخشی؛ زهرا بستان

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1393، ، صفحه 47-72

چکیده
  ارزش‌های دفاع مقدس در جامعة اسلامی ما جزء ارزش‌های اجتماعی قلمداد می‌شوند، که به سطح ارزش‌های ملی ـ مردمی رسیده‌اند و اینک دغدغة حفظ آنها مسأله‌ای اجتماعی محسوب می‌شود. این ارزش‌ها با توجه به جذابیت ...  بیشتر