تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی
1. تشیع و ملیت؛ مطالعه‌ انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های ملیت پژوهشگران ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  پس از ورود اسلام به ایران و مشخصاً با رسمیت یافتن مذهب تشیع، این مذهب به رکنی رکین از ملیت ایرانیان بدل شده و تا امروز بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی را تحت نفوذ خود دارد. با این همه، پژوهشگرانی که در باب ...  بیشتر
تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی
2. تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی

محسن امین؛ وحید شالچی

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 3-28

چکیده
  پژوهشگرانی که درباره ملیت ایرانی ایراد سخن نموده‌اند درخصوص جایگاه تشیع در سازه ایرانی اختلافات درخور تأملی دارند. برای بررسی این اختلافات و کشف نزدیک‌ترین ایده به وضعیت هویتی امروز ایرانیان، در این ...  بیشتر
زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه
3. زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه

مرتضی منشادی؛ وحید بهرامی عین القاضی

دوره 17، شماره 65 ، بهار 1395، ، صفحه 23-38

چکیده
  ایرانیان در درازای تاریخ خود، حوادث بنیان براندازی را تجربه کرده‌اند که هر یک از آن حوادث برای محوشدن ایرانیان در اقیانوس تاریخ کافی بود. شکست هخامنشیان و نابودی ساسانیان از جمله آن حوادث به شمار می‌آیند، ...  بیشتر
هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری
4. هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری

کاوه امیرخانی شهرکی؛ غلامرضا فتح علیان

دوره 16، شماره 62 ، تابستان 1394، ، صفحه 21-36

چکیده
  موضوع هویت و بحران‌های مرتبط با آن، در مقاطع مختلف تاریخ ایران مطرح بوده است. به نظر برخی محققان هر گاه سخن از هویت ایرانی به میان می‌آید، نوعی دوگانگی و تقابل میان هویت دینی و ملی ایرانیان مشاهده می‌شود، ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه
5. تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه

ابراهیم حاجیانی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1379، ، صفحه 193-228

چکیده
  به‌رغم مطالعات گوناگون و ادبیات نسبتاً متنوع پیرامون هویت ملی، مفهوم هویت ملی ایران کمتر از نگاه عینی و جامعه‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده مقاله در ابتدا مفهوم و مهم‌ترین ابعاد هویت ملی ...  بیشتر