بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران
1. بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران

سعیده مؤیدفر؛ عباس شاهوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

چکیده
  با توجه به دغدغه‌های موجود در خصوص تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در جامعه ایران و پیامدهای ناشی از آن، این پژوهش به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت ملی و دینی در میان جامعه زرتشتیان پرداخته است. هویت دینی ...  بیشتر
بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران
2. بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران

سعیده مؤیدفر؛ عباس شاهوران

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1400، ، صفحه 91-110

چکیده
  با توجه به دغدغه‌های موجود درخصوص تنوع فرهنگی و مذهبی در جامعه‌ی ایران و پیامدهای ناشی از آن، این پژوهش به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت ملی و دینی در میان جامعه‌ی زرتشتیان پرداخته است. هویتدینییکیازمهم‌ترینابعادهویت ...  بیشتر
تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
3. تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

احمد کاظمی؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 25-46

چکیده
  اقلیت ازجمله واژه‌های حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف‌نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین‌المللی، با کاربست ...  بیشتر
تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان
4. تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان

بهاره سازمند؛ میثم موسوی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 47-66

چکیده
  هدف کلی از این مقاله تحلیل محتوای مقایسه‌ای کتاب‌های درسی ادبیات فارسی دوره ابتدایی کشور ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی کشور افغانستان برای تعیین جایگاه مؤلفه‌های هویت ملی در محتوای این کتاب‌ها ...  بیشتر
نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
5. نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری
6. نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری

مهرداد علی‌زاده شعرباف؛ محمود فتوحی رودمعجنی؛ حسن ذوالفقاری

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 25-44

چکیده
  در این نوشتار، نشان داده می‌شود که چرا و چگونه شرایط اجتماعی داخلی و موقعیت سیاسی خارجی، شاه‌عباس را ملزم به تلفیق دو هویت ملی و مذهبی و ایجاد هویت واحد (ملی ـ مذهبی) کرد. در همین راستا، قصه‌ی حسین‌کرد ...  بیشتر
بررسی نقوش سکه‌های ایرانی بعد از انقلاب اسلامی براساس نظریه پیرس
7. بررسی نقوش سکه‌های ایرانی بعد از انقلاب اسلامی براساس نظریه پیرس

سحر طوفان

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 85-104

چکیده
  نقوش مهم‌ترین و سریع‌ترین راه انتقال مفاهیم و عامل برقراری ارتباط بین انسان‌ها هستند و سهم قابل‌توجهی در طراحی سکه‌های ایرانی از دوره‌ باستان‌ تاکنون داشته‌اند. هدف اصلی نوشتار تدقیق روی ساختمان ...  بیشتر
چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز
8. چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز

مجتبی عمرانی پور

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1399، ، صفحه 25-45

چکیده
  یکی از صحنه‌های تاریک تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار، شکست از روس‌ها و تن‌دادن به دو عهدنامه‌ی ننگین گلستان و ترکمانچای است که در پی آن بخش‌های گسترده‌ای از خاک ایران‌زمین جدا شد و به مالکیت روس‌ها ...  بیشتر
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی
9. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی

علیرضا پورشکری؛ فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصراصفهانی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 27-46

چکیده
  یکی از کارکردهای مهم نهاد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف کلی آن، توجه، حفظ و انتقال میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی به وسیله‌ی ...  بیشتر
تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی
10. تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی

عباسعلی رهبر؛ محمدباقر خرمشاد؛ علی آدمی؛ علی والی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 47-65

چکیده
  نسل‌های مختلف یک جامعه، از سرمایه‌های بنیادی آن محسوب می‌شوند که حافظ و ناقل ارزش‌ها و انگاره‌های نسل‌های پیشین خود هستند؛ ارزش‌ها و انگاره‌هایی که در برخی موارد، هویت جمعی و زیست مشترک یک ملت را ...  بیشتر
روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان؛ تلاش برای ورود به عرصه سیاسی
11. روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان؛ تلاش برای ورود به عرصه سیاسی

عطاءاله عبدی؛ محمدرضا ربانی؛ رضا خلیلی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 137-161

چکیده
  در این مقاله به روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان می‏پردازد. پرسش اصلی این است که ماهیت تحولات قومی در آذربایجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده و چه هدفی را دنبال کرده است؟ در پاسخ به این ...  بیشتر
ملاحظات جمعیتی مناطق منتخب ایران
12. ملاحظات جمعیتی مناطق منتخب ایران

یعقوب فروتن

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1399، ، صفحه 163-182

چکیده
  این مقاله‌ی پژوهشی معطوف به بررسی ملاحظات جمعیتی مناطق مختلف ایران است. پرسش کلیدی تحقیق حاضر عبارت است از این‌که آیا رویکردهای جمعیتی افراد ساکن در مناطق مختلف ایران با همدیگر متفاوت است یا مشابه؟ ...  بیشتر
هویت جمع‌گرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفرنامه‌نویسان
13. هویت جمع‌گرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفرنامه‌نویسان

جواد نظری مقدم؛ محمدحسین نوروزی

دوره 20، شماره 80 ، زمستان 1398، ، صفحه 3-24

چکیده
  خودمداری، تک‌روی و اقتدارگرایی ازجمله مفاهیمی هستند که در رویکرد استشراقی در تبیین و توصیف هویت ملی ایرانی بر آن تأکید شده است. استدلال غالب اصحاب این رویکرد در ریشه‌شناسی این معضلات هویتی، استبداد ...  بیشتر
کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران)
14. کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران)

سمیرا میرزاپور؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1398، ، صفحه 53-74

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان است. جامعه آماری معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد 25149 نفر است. حجم نمونه براساس ...  بیشتر
جستاری در هویت‌نمایی ملی، 50 سال گرافیک معاصر ایران (مقطع زمانی 1340 تا 1390)
15. جستاری در هویت‌نمایی ملی، 50 سال گرافیک معاصر ایران (مقطع زمانی 1340 تا 1390)

منصور کلاه کج

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1398، ، صفحه 139-156

چکیده
  یکی کارکردهای اصلی گرافیک هویت‌نمایی است، این هویت‌نمایی اغلب متمرکز بر هویت سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص است و غالباً با اهداف حقوقی یا تجاری صورت می‌گیرد. با توجه به ابعاد مختلف هویت، بعد دیگر آن ...  بیشتر
بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان
16. بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان

عطاءا... عبدی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین سیف الدینی

دوره 20، شماره 78 ، تابستان 1398، ، صفحه 25-44

چکیده
  کشورها برای تأسیس، بقا و استمرار نیازمند علت هستند که در جغرافیای سیاسی از آن با عنوان علت وجودی کشور یاد می‌شود. علت وجودی یک کشور پاسخی مستقیم به این پرسش است که چرا باید یک کشور به‌عنوان دولتی مستقل ...  بیشتر
سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران
17. سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران

علی کریمی مله؛ ندا پارسا

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1398، ، صفحه 3-20

چکیده
  این مقاله‌ی اکتشافی و نظری ـ تحلیلی اصول سیاستگذاری هویت ملی را به منظور ارائه الگویی برای کاربست آن بر ایران بررسی می‌کند. برای ادراک دقیق ماهیت سیاستگذاری هویت ملی آن را در چارچوب مسائل سیاستی بدخیم، ...  بیشتر
هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی
18. هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی

صالح پرگاری؛ حسین محمدی؛ محسن جعفری

دوره 19، شماره 76 ، زمستان 1397، ، صفحه 21-36

چکیده
  یکی از منابع مهم شناخت هویت ایرانی، ادبیات فارسی است. در این پژوهش، هویت ایرانی در دیوان شش شاعر برجسته دربار سلجوقیان بزرگ، شامل ادیب صابر ترمذی، ازرقی هروی، انوری، امیرمعزی، عبدالواسع جبلی و لامعی ...  بیشتر
ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران
19. ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران

جلیل دارا؛ محمد بابامیرساطحی

دوره 19، شماره 76 ، زمستان 1397، ، صفحه 85-104

چکیده
  بررسی متن‌های‌تاریخی نشان می‌دهد‌ که‌ در‌ دوران جدید، اشتیاق دولت‌های اروپایی به شناخت‌ شرق‌ ازجمله ایران افزایش یافته و هرکدام از آن‌ دولت‌ها‌ به شیوه‌های مختلف به دنبال رسیدن به‌ این‌ هدف‌ ...  بیشتر
رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی
20. رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی

مهناز نجیب زاده؛ سیروس احمدی

دوره 19، شماره 75 ، پاییز 1397، ، صفحه 47-65

چکیده
  هدف این نوشتار بررسی رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالای خارجی است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، همه سرپرستان خانوار شهرهای تهران، شیراز و کرمان به تعداد است که 1200 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر
شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران
21. شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران

افشین ترکارانی؛ سیدمهدی ساداتی نژاد

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-82

چکیده
  یکی از ویژگی‌ها و مسایل جوامع بشری تنوعات هویتی و نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت آنها جهت دستیابی به انسجام هویتی است که تلاش‌های صورت گرفته در این مورد توسط نظام‌های سیاسی در قالب الگوهایی چون یکسان‌سازی ...  بیشتر
تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران
22. تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران

یعقوب فروتن؛ صدیقه رضایی پاشا

دوره 19، شماره 73 ، بهار 1397، ، صفحه 75-96

چکیده
  هدف این نوشتار، بررسی تأثیرات هویت دینی بر روی تمایلات فرزندآوری است که از موضوعات مهم تحقیقاتی در جهان معاصر محسوب می‌شود. در جامعه ما نیز با توجه به نقش تعیین کننده‌ی دین و مذهب در تمام جنبه‌های زندگی ...  بیشتر
سنجش رابطه‌ی پهنه‌ی روابط و ابعاد هویت ملی مطالعه موردی: نسبت میان تعاملات فردی و گروهی با هویت ملی ایرانیان
23. سنجش رابطه‌ی پهنه‌ی روابط و ابعاد هویت ملی مطالعه موردی: نسبت میان تعاملات فردی و گروهی با هویت ملی ایرانیان

عطاءالله عبدی

دوره 18، شماره 72 ، زمستان 1396، ، صفحه 23-40

چکیده
  پیوستگی و پیوند ابعاد هویت با هویت ملی، از جمله رهیافت‌های نرم‌افزاری مهم و اثرگذار در بقا و تداوم کشور ـ ملت‌ها به‌شمار می‌رود. از عوامل مهم در قوام هویت ملی تعاملات میان مردم در سطوح مختلف جغرافیایی ...  بیشتر
تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی
24. تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی

رضا بیگدلو

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-42

چکیده
  مؤلفه‌های هویت‌بخش انسانی در سه حوزه فرد ، محیط و تعامل بین این دو حوزه مورد بررسی و نظریه‌پردازی قرار گرفته است. محیط/ مکان/ سرزمین به‌عنوان یک مؤلفه مهم در هویت‌بخشی فردی و اجتماعی ـ ملی، عامل مؤثری ...  بیشتر
ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی
25. ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی

لیدا بلیلان اصل؛ مریم اسکندری

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1396، ، صفحه 105-124

چکیده
  این پژوهش به بررسی ویژگی‌های معماری مکان در طراحی صحنه با رویکردی تحلیلی به فیلم‌های ایرانی «پری»، ساخته مهرجویی و «مادر»، ساخته حاتمی از زاویه دید طراحی صحنه‌ی ایرانی می‌پردازد و در تحلیل ...  بیشتر