نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
1. نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی
2. هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی

غلامعلی فلاح؛ حبیب اله عباسی؛ حمید عبداللهیان؛ مسلم احمدی

دوره 20، شماره 80 ، زمستان 1398، ، صفحه 135-156

چکیده
  عنصر اصلی احساس هویت ملی، سرزمین مشترک است. احساس تعلق به یک سرزمین همواره با ملاحظات جغرافیایی شروع می‌شود و همیشه میان دلبستگی به آن و احساسات جهانی نوعی تعارض و کشمکش وجود دارد که نقش هویت ملی را آشکارتر ...  بیشتر