نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
1. نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی
2. تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی

رضا بیگدلو

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-42

چکیده
  مؤلفه‌های هویت‌بخش انسانی در سه حوزه فرد ، محیط و تعامل بین این دو حوزه مورد بررسی و نظریه‌پردازی قرار گرفته است. محیط/ مکان/ سرزمین به‌عنوان یک مؤلفه مهم در هویت‌بخشی فردی و اجتماعی ـ ملی، عامل مؤثری ...  بیشتر
بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی
3. بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی

فریدون اللهیاری

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1382، ، صفحه 49-67

چکیده
  تشکیل نخستین دودمان شاهی در تاریخ ایران ـ مادها ـ زمینه‌ی پیدایش موجودیتی سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی را فراهم ساخت که بر پایه‌ی مؤلفه‌هایی اساسی چون، سرزمین ـ جغرافیا و حکومت استوار بود. این موجودیت ...  بیشتر