نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها
1. نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها

حبیب اله فاضلی؛ میلاد یزدان پناه

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 85-100

چکیده
  موضوع مقاله پیش‌رو پرداختن به نظام اعتقادی و آیینی در میان قشقایی‌ها با تأکید بر عنصر «اجاق و آتش» است. بررسی نظام اعتقادی و آیینی در میان ایلات ایرانی، به‌ویژه اجتماعات ایلی ـ قبیله‌ای متناسب ...  بیشتر
فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه)
2. فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه)

حبیب اله فاضلی

دوره 16، شماره 61 ، بهار 1394، ، صفحه 3-24

چکیده
  پرداختن به رابطه زبان و سیاست در دورة مدرن با تأکید بر فرهنگ زبانی گفتمان قانون اساسی مشروطه موضوع این مقاله است. ایده (فرضیه) مقاله این است که علت اصلی خوانش‌های سیاسی و تفسیرهای وارونه از زبان و جایگاه ...  بیشتر