برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حمید هوشنگی

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1399، ، صفحه 3-24

چکیده
  هویت یک مسأله پیچیده و چند لایه است به‌ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بعد زبانی به‌عنوان بخش مهمی از هویت ایرانیان است که ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها
2. بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها

علی پرنوره؛ حمید هوشنگی

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1398، ، صفحه 17-32

چکیده
  بعد دینی هویت ملی از عوامل مبنایی مؤثر در ثبات نظام‌های سیاسی و اجتماعی است، بنابراین یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی احصاء و تقویت و بازتولید شاخص‌های این مقوله است. این مقاله می‌کوشد ...  بیشتر
نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش
3. نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش

حمید هوشنگی

دوره 19، شماره 76 ، زمستان 1397، ، صفحه 37-66

چکیده
  عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت جمعی به‌ویژه هویت ملی تأثیر می‌گذارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این‌که می‌تواند زمینه‌ساز پیش‌بینی وضعیت آینده ارزش‌ها و هویت ملی و ...  بیشتر